Godsdienstonderwijs voor ieder kind

Missionair gedachtengoed

De vereniging voor P.C.O. verzorgt in de eerste plaats het Godsdienstonderwijs op de G.A. van der Lugtschool in Gelselaar. De vereniging is, in de huidige vorm, ontstaan na het samengaan van de Juliana van Stolbergschool en de obs. G.A. van der Lugtschool, op 1 augustus 1994.

Voor alle groepen bestaat de mogelijkheid godsdienstlessen te volgen. Belangrijkste doelstelling van onze vereniging is dat het voor ieder kind mogelijk  moet zijn godsdienstonderwijs te volgen.

Tevens steunt de steunt de P.C.O., waar mogelijk, financieel godsdienstonderwijs op scholen in de omgeving.

Naast verzorging van de lessen zoekt de vereniging naar andere activiteiten om haar missie gestalte te geven. Een voorbeeld hiervan is de grote musical, waaraan alle basisschoolleerlingen uit de voormalige gemeente Borculo kunnen deelnemen.