Godsdienstonderwijs voor ieder kind

Gezonde basis

Dankzij een aanzienlijke gift uit het verleden, heeft de P.C.O. een stabiele basis voor het bekostigen van de godsdienstlessen. Met zorgvuldig beheer probeert de P.C.O. deze middelen ook in de toekomst zo goed mogelijk in te zetten.

Daarnaast heeft de P.C.O. leden en een donateurs, die zo ook bijdragen in de kosten. Een ieder kan lid worden voor € 10 per kalenderjaar. Tevens is het mogelijk als donateur om een vrijwillige bijdrage te geven.

Ongeacht de keuze van de ouders, kan elk kind in ieder geval de godsdienstlessen volgen. Zo menen we als P.C.O. recht te doen aan onze primaire doelstelling.