Godsdienstonderwijs voor ieder kind

Het licht blijven(d) doorgeven

Een bevlogen bestuur is een zegen voor een vereniging. Daar kan een ieder wel bij varen. Zeker als het om geloofszaken gaat en het doorgeven hiervan aan kinderen. In het bestuur nemen vaak ouders van kinderen die meedoen aan de godsdienstlessen zitting. Da's een mooi gegeven en zorgt voor nauwe contacten met school en leerkracht  Het bestuur bestaat uit 5 leden.

Voorzitter: Hieke Meutstege

Secretaris: Miranda Zendman

Penningmeester: Gerwin Dijkman

Leden: Silvia Spiegelenberg, Ina Oltvoort